5. REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI OBOZU

"TRENUJ z KRZYCHEM – KRZYSZTOF GOLONKA"

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Portal internetowy [dalej "Portal"] prowadzi rezerwację detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Portalu [dalej: „Właściciel”] jest „Fundacja Trenuj z Krzychem”, Adres: Millenium 45, 33-312 Tęgoborze, NIP: 7343566495, E-MAIL: obozyTZK@gmail.com

3. Regulamin jest integralną częścią umowy rezerwacji zawieranej z Klientem

4. Warunkiem zawarcia umowy rezerwacji jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Składając rezerwację na stronie Portalu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania

6. Właścicielowi Portalu przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stronie Portalu

7. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Portalu należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszelkie prawa do fotografii umieszczonych w Sklepie Internetowym są własnością Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione."

8. Właściciel zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Portalu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

9. Ceny podane na Portalu są cenami brutto.

 

 

§ 2 Rezerwacje

 

1. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową Portalu

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Portal potwierdza przyjęcie rezerwacji emailem.

3. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Portalu przy rezerwowanym turnusie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób realizacji.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. .

6. Do zawarcia umowy rezerwacji dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Portal, bądź też w momencie dokonania płatności.

7. Na każdym etapie składania rezerwacji, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie rezerwacji poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych  etapów. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane

8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

9. Ceny na Stronie Internetowej Portalu zamieszczone przy danym Towarze:

 1. stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
 2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz ewentualnych prowizji od płatności online, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

10. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Portalu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

11. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

12. Portal może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia

13. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych , Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

14. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w §2 ust. 14, Sprzedawca może anulować zamówienie. Jeśli klient opłacił już zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić pieniądze Klientowi na numer konta z którego zostały wysłane.

 

§ 3 Sposoby płatności oraz realizacja zamówień

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 • PRZELEW ZWYKŁY 

– wówczas Portal rezerwuje bilet elektroniczny i wysyła go na adres e-mail wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Portalu bądź w e-mailu do Klienta.

 • PRZELEW SZYBKI - Przelewy24.pl  

- tzw. płatności online dostępne na stronie Portalu we współpracy z serwisem Przelewy24.pl

- podmiotem świadczącym obsługę ww. płatności online jest PayPro S.A.

-w przypadku wybrania płatności online, do końcowej ceny za zakupione produkty, może zostać naliczana dodatkowa prowizja przeznaczona na obsługę płatności elektronicznych przez PayPro S.A.

2. Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Maksymalny termin oczekiwania na  wpłatę ze strony Klienta to 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez Portal.

4. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy i dotyczą wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Potwierdzenie rezerwacji Portal wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Portal nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

8. Płatności online - Przelew natychmiastowy -"Płatności Shoper": 

  1. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
  2. Do końcowej ceny za zakupione produkty, może zostać naliczana dodatkowa prowizja przeznaczona bezpośrednio na obsługę płatności elektronicznych przez Blue Media S.A., o czym Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w momencie składania zamówienia
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
  4. Płatności Shoper - Obsługiwane banki oraz karty płatniczne:

Płatności Shoper

Banki dostępne w usłudze:

 • mTransfer - mBank
 • Inteligo - PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO - IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK - POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • Bank BGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET - Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile - Usługi bankowe

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze "Płatności Shoper"

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

12. Płatności online - PRZELEW SZYBKI - Przelewy24.pl: 

  1. Bezpieczeństwo ww. płatności online zapewnia PayPro S.A. (www.paypro.pl
  2. Operatorem kart płatniczych jest również PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
  3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
  4. Do końcowej ceny za zakupione produkty, może zostać naliczana dodatkowa prowizja przeznaczona bezpośrednio na obsługę płatności elektronicznych przez PayPro S.A., o czym Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w momencie składania zamówienia
  5. Serwis Przelewy24.pl jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej informacji na temat serwisu Przelewy24.pl znajdziecie Państwo bezpośrednio na ich stronie internetowej (TUTAJ).

§ 4 Reklamacje i Zwroty

1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od zakupu bez podawania przyczyny. 

2. O zamiarze zwrotu Klient powinien zawiadomić Portal za pomocą poczty elektronicznej na adres: obozyTZK@gmail.com

3. Portal ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Zastrzegamy jednak ze w przypadku gdy analiza reklamowanego produktu będzie wymagała przekazania produktu do wnikliwej analizy producentowi lub osobom trzecim, okres ten może się wydłużyć.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Portal zwróci Klientowi równowartość transakcji wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami przesyłki.

 

§ 5 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 6 Obowiązek Ewidencjonowania w sklepie internetowym

1. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących portal internetowy jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania: 

"Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności Poz. 36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła"

 

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Właścicielowi dobrowolnie w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Właściciel.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciel wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie złożenia zamówienia przez Klienta uniemożliwia jego złożenie i realizację.

4. Każdy kto przekaże Właścicielowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Właściciel chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Właściciel, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

6. Właściciel nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

7. Właściciel za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności transferuj.pl.

8. Właściciel zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

9. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

11. Właściciel stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

 1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Portalu.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Portalu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Portalu.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

4. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl